KAPLICALAR ve MADEN SULARI

Bolu ovası güney kenarında, ormanlarla kaplı dağın eteğinde, Karacasu mevkiinde ve Kuzey Anadolu fayına bağlı olarak oluşmuş 2 kaynak bulunmaktadır. Bolu'ya 5 km. uzunluğunda kaliteli bir yolla bağlıdır, Bunlardan biri Büyük Kaplıca, diğeri Küçük Kaplıca olarak adlandırılır. 1993 yılında "termal turizm merkezi" ilan edilmiş olan bölgede Termal Otel ve Sağlık Bakanlığına bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunmaktadır. Büyük Kaplıcanın su sıcaklığı 40-44 0C, Küçük Kaplıcanınki ise 40-46 0 C.dır. Bileşimlerinde demir ve kükürt bulunmakta, ayrıca radyoaktiflik özelliği bulunmaktadır. Siyatik, böbrek hastalığı, kadın ve cilt hastalıklarında yararlı olduğu belirlenmiştir. Kaplıcaların debisi çok yüksek değildir Son yıllarda yapılan çalışmalarla 55lt/sn'ye çıkarılmıştır. Bölgede yeni tesisler yapılması konusunda bazı planlar bulunmaktadır.


BABAS KAPLICASI


Mudurnu'ya 5 km. uzaklıktadır. Çevresi yeşilliktir. Su sıcaklığı 37.2 0C'dir. Değişik debiye sahip bir çok kaçak kaynak bulunduğundan, yararlanılabilir toplam akım hesaplanamamıştır.Kaynak noktaları zaman içinde değişmektedir. Halen 18 yataklı bir otel çalışmaktadır. 138 yataklı 3 yıldızlı bir otelin inşaatı da devam etmektedir. Kaplıca suyu ****bolizma hastalıkları ile romatizma, kadın, sindirim ve böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir. İçme şeklinde kullanılması durumunda karaciğer ve safra yolları üzerinde de tedavi edici olduğu belirlenmiştir.


SAROT (SARIOT) KAPLICASI

Mudurnu'nun 30 km. kuzeybatısında Taşkesti beldesi sınırları içinde,Sarot köyüne 500 m. uzaklıkta bulunan bu kaplıcalara Mudurnu-Göynük arasındaki düşük nitelikli asfalt yolun Taşkesti ayrımından sonra yarı asfalt, yarı stabilize köy yolu ile ulaşılmaktadır. Böbrek, idrar yolları ve romatizma hastalıklara iyi gelmektedir. Toplam debisi nedeniyle hesaplanan banyo kapasitesi oldukça yüksek ve 4500 kişi/gündür.

BAĞLUM (KESENÖZÜ) KAPLICASI

Seben ilçesi sınırları içinde, ilçenin 14 km güneyinde Kesenözü köyü yakınında bir vadi içinde bulunmaktadır. Yerel olarak Pavlu kaplıcaları olarak da adlandırılır. Seben'den sonra düşük nitelikli bir asfalt ve bir kısmı da stabilize köy yolu ile ulaşılmaktadır. MTA tarafından yapılan araştırmada beş değişik kaynağın su sıcaklıkları 26, 60, 68, 74 ve 78 0C olarak belirlenmiştir. Suları sodyum bikarbonatlı sular grubuna girmektedir. Mide, safra kesesi, çocuk felcinde,solunum ve dolaşım bozukluklarında yararlı etkileri olduğu belirtilmektedir.


ÇATAK KAPLICASI

Göynük ilçesinin 30 km. güneydoğusunda dik yamaçlar arasında, Himmetoğlu köyü yakınında, güzel bir vadide bulunmaktadır. Su sıcaklığı 32 0C, bileşimi kalsiyum bikarbonatlıdır. Romatizma ve siyatik gibi hastalıkların tedavisinde yararlı olduğu belirtilmektedir.

MADEN SULARI

Bolu ovasını çevreleyen dağlar ormanca zengin olup, yağışları toprağa kolayca sızdırarak yeraltı su tabakasının zenginleşmesini sağlarlar. Bu sulardan bir kısmı diplere kaymadan yamaçlar boyunca yüzeye çıkarak çeşitli tatlı su kaynaları ve pınarlarını oluşturur. Buna karşın sular faylı bölümlerde toplanmışsa altta mağmadan gelen kızgın gazların etkisiyle ısınır ve bazı minaralleri eriterek bünyelerine alıp yeryüzüne çıkarlar. Bu durumda sıcak su kaynakları ile maden suları oluşur. Bolu'da da maden sularına rastlanır. Çünkü arazi tektonik çöküntü ve faylarla parçalanmıştır. Maden sularının en önemlileri aşağıdakilerdir.

ÖMERLER MADEN SUYU

Bolu'ya 16 km mesafede Abant yolu üzerindedir. Sıcaklığı 14 C° dir. Bileşiminde Kalsiyum bikarbonat ve magnezyum yer alır. Radyoaktivitesi 6,4 olup, mide ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir. Modern şişeleme tesisleri ile işletmeciliğini kiralayan Tuğran Su A.Ş. tarafından dağıtımı yapılmaktadır.

AKKAYA MADEN SUYU

Bolu'ya 6 km mesafede Akkaya mevkiinden çıkar. Sıcaklığı 20 C° olup, karbonik asit bakımından zengindir. Su, taraçalı bir yüzeyden akarken içindeki karbon gazının uçması ile eriyik halindeki kireç açığa çıkarak dalga dalga traverten örtüler oluşturmakta ve ünlü Pamukkale'ye benzeyen görüntüler ortaya çıkmaktadır. Modern şişeleme tesisleri ile işletmeciliğini kiralayan Danone Hayat İçecek ve Gıda San. ve Tic. Bolu Şubesi tarafından dağıtımı yapılmaktadır.

KINIK MADEN SUYU

Kınık Köyü yolu üzerinde sol kısımdadır. Fazla kullanılmamaktadır. Radyoaktivitesi 2,5 olup ekonomik değeri pek yoktur.

Ayrıca Bolu Kaplıca yolu üzerinde birkaç yerde daha madensuyu çıkmaktadır. Bol kükürt ve hidrojen ihtiva eder. İçilmesi tavsiye edilmez. Berk Köyünden çıkan maden suyundan acı su bazlaması yapılır. Ekmek hamurunu kabartmada kullanılır. Hidrokarbonatça zengin ve kalevidir. Radyoaktivitesi 6,8 dir.